Quan Công là nhân vật lịch sử có thật thời kỳ cuối nhà Đông Hán, được nhiều người biết đến. Quan Công tên thật là Quan Vũ, Ông ta sinh năm 160 sau Công Nguyên, qua đời năm 220, là vị tướng lĩnh quân sự rất nổi tiếng.

Quan Công là một người trung thành, thẳng thắn, nhân từ, dũng cảm, Giới học giả rất ngưỡng mộ Ông ta, ca ngợi Ông ta thông qua hầu hết các hình thức văn học nghệ thuật. Các vị Hoàng đế của Trung Quốc kính trọng Ông ta, nhà Hán đã phong Ông ta là “Hán Thọ Đình Hầu”, nhà Tống phong Ông ta là “Nghĩa Dũng Võ An Vương”, nhà Thanh phong Ông ta là “Trung Nghĩa Thần Vũ Quan Thánh Đại Đế”. Các tôn giáo của Trung Quốc tôn kính Ông, Phật giáo tôn Ông ta là “Bồ tát Qie Lan”, Đạo giáo tôn Ông ta là “Quan Thánh Đế Quân”, Nho giáo tôn Ông ta là “Võ Thánh Nhân”. Người dân ưa thích Ông ta, và xưng Ông ta là “Quan Công”, “Quan Lão Gia”.

Năm nghìn năm nền văn minh Trung Hoa đã xuất hiện vô số các vị anh hùng, đông nhiều như các ngôi sao trên bầu trời, Quan Công và Khổng Tử như mặt trời và mặt trăng tỏa sáng, Quan Công đã bảo vệ cho nhân dân, và đã sớm trở thành một trong những vị thần được tôn thờ nhất ở giới cộng đồng người Hoa. Văn hóa Quan Công là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, là di sản văn hóa quý báu mà người đời trước để lại cho chúng ta.

关志杰:《一分钟说关公》

关公在中国声名显赫、妇孺皆知。他是东汉末年一位真实的历史人物,名字叫关羽。他生于公元160年,卒于220年,是一位著名的军事将领。

关公是一个忠诚的、正直的、仁慈的、勇敢的人。中国的读书人仰慕他,通过几乎所有的文学艺术形式歌颂他。中国的皇帝尊敬他,汉朝封“汉寿亭侯”,宋朝封“义勇武安王”,清朝封“忠义神武关圣大帝”。中国的宗教尊崇他,佛教尊为“伽蓝菩萨”,道教尊为“关圣帝君”,儒教尊为“武圣人”。老百姓喜欢他,称他“关公”、“关老爷”。

中华文明五千年英雄辈出,像星星一样繁多,而关公和孔子两个人像日月一样明亮。关公护国佑民,早就成了华人供奉的第一神明。关公文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,是前人留给我们的宝贵文化遗产。

【越南文/中文】关公网 http://www.GuanGonG.net 2017年7月1日